การรับประกันสินค้า

รับประกันแบตทุกลูกเป็นเวลา 1 ปีเต็ม กรณีแบตเตอรี่ไม่มีรอยแตกไม่ว่าจะมีการตกหรือการกระแทกใด หรือมีรอยไหม้หรือละลายจากการพ่วงแบตผิดวิธี  ทางรับรับเปลี่ยนคืนทุกกรณี ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ